مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱ – ساعت ۸ صبح سالن همایش های مرکز پژوهش های صنعت نفت

توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته ای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکتهای عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت مزیت رقابتی شرکت ها در بخش های خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف با بکارگیری تمام استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود کار آفرینی در جامعه، و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت می کند.

شرکت توسعه صنایع بهشهر

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه24 : پلاک 8

کد پستی : ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱
دفتر مرکزی : ۳-۸۸۳۲۲۹۵۰
امور سهام : ۷-۸۸۳۰۴۵۸۴

ارائه ای از واحد فناوری اطلاعات شرکت توسعه صنایع بهشهر

سهام داران گرامی،

براساس ضوابط برگزاری مجامع عمومی شرکت های بورسی صرفا سوالاتی که دارای کد ملی یا کد سهام داری معتبر باشند بررسی خواهند شد.

دستورات مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت توسعه صنایع بهشهر
مورخ چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱

دستورات :

  • استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
  • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و تقسیم سود
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه آن
  • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
  • تعیین حق حضور اعضای کمیته های ذیل هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
  • تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
  • انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
  • سایر مواردی که بررسی آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد